در این مجموعه خدمات لیزر موهای زائد، لاغری و زیبایی پوست انجام می شود.

لیزرموهای زائد با دستگاه کیلز لیزر 2022 کره

لیزر موهای زائد با دستگاه اکساندرایت آلما 2020

لیزر موهای زائد با دستگاه اکساندرایت آلما 2019

لاغری با دستگاه کول تک ساخت کشور اسپانیا 2020 – به علت ارور زیاد دستگاه حذف شد و کول تکنولوژی ساخت کشور کره جایگزین شد

لاغری با دستگاه کویتیشن ساخت کشور کره 2019

فرم دهی بدن با آر اف ساخت کشور کره 2019